Uygulama alanları;

Okulların Kurumsal uygulamaları olan Muhasebe, İnsan Kaynakları, Eğitim yönetimi, Öğrenci işleri, Varlık yönetimi gibi uygulamalar ile entegre çalışan süreç yönetim uygulamasıdır.

Sağladığı faydalar;

  • eBA ile bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması, kağıtsız ortama geçiş,
  • Bilgi ve Belgelerin kurumsallaşması,
  • Yetkiye bağlı olarak Zaman ve Mekan’dan bağımsız olarak erişim imkanı ile onay sürecinin hızlanması,
  • Süreçlere bağlı yönetim ile standartlaşmanın sağlanması,
  • Ölçme ve değerlendirme sonucu yapılacak revizyonlar ile sürekli iyileştirme ve mükemmele yaklaşmanın sağlanması,
  • İletişimin elektronik ortamda ve güncel tüm bilgi iletişim yollarının kullanılarak gerçekleştirilebilmesi sayesinde hız kazanılması ve verimliliğin artırılması.
  • Geniş organizasyonlar ve çoklu lokasyona sahip organizasyonlar için onay sürecine hız kazandırır.
  • Süreçlerin belirlenen süre içinde ilerlememesi halinde uyarı yeteneği ile süreç sahibine ve üst makama uyarı ve hatırlatmalarda bulunarak işin gecikmesini önler.
  • Bilgilendirme ve belgeleme imkanı sağlar,
  • M.E.B. Tarafından zorunlu tutulan KEP entegrasyonu ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.