Kurumların Müşteri ve Tedarikçi arasındaki süreçteki işleri gerçekleştiren canlı kaynağıdır. Personel kaynağının planlanması, temini ve yönetilmesi, değerlendirilmesi, ilişkilerin yönetilmesi önemlidir. Personel ile ilgili özlük bilgilerinin yönetilmesi, işe alma, işten çıkarma, istifa ile ayrılma, deneme süresi sonucu değerlendirme, performans değerlendirmesi, yıllık izin, mazeret ve idari izinler, devamsızlık, takdir ve uyarılar, personel önerilerinin yönetilmesi süreçler ile takip edilerek hızlı aktivite sağlandığı gibi, bilgi ve belgelerin kalıcı, takip edilebilir ve raporlanabilir olması sağlanmaktadır.