eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi

eBA, iş süreçlerinizin uygulanabilir ve sürdürülebilir standartlara kavuşturulmasını ve yönetilmesini sağlayarak iş verimliliğinizi artıracaktır. Mevcut kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarınız ile entegre edilebilecek çözümlerimiz mükerrer işlemleri ortadan kaldıracak, değişim ve gelişimlere uyum sağlamayı kolaylaştıracak, bilgi ve belgelerin kurumsallaşmasını, güvenle saklanması ve kolaylıkla erişilmesini sağlayacaktır.

Devamı >>
ebalogo

BOYSWEB Bakım ve Varlık Yönetim Sistemi

BOYS, İşletmelerde kurulu makine, ekipman ve ısıtma soğutma sistemleri gibi tüm varlıklarınızın bakım süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, bakım işlerinin zamanında yapılmasına, yapılan bakım işlerinin takip edilebilmesine ve bakımların daha ekonomik yapılabilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

Devamı >>
BOYSLOGO

QDMS Entegre Yönetim Sistemi

QDMS, Entegre Yönetim Sistemi kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama türlü yönetim sistemi standardının (ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 16949, ISO 17025, ISO 27001 vb) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve takibine imkân sağlamaktadır.

Devamı >>
QDMSLogo

ENSEMBLE Süreç Yönetim Sistemi

ENSEMBLE, Süreç Yönetim Sistemi, kurumların fonksiyonel odaklı yönetim anlayışından süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine imkân sağlayan bir araç olarak  tasarlanmıştır. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

Devamı >>
ENSEMBLELogo

PRUVA Kurumsal Kaynak Yönetimi

Kurumsal Kaynakların kontrolü ve yönetimini entegre bir yapı içinde kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sağlar. Finansal ve sektörel analizler genelden en alt katmandaki hareket bilgisine erişinceye kadar aşamalı inceleme ve kontrol imkanı sağlar. Gerçek zamanlı entegrasyona sahip olduğu için her zaman en son veri ile analiz ve kontrol imkanı sağlar. Modüller:

  • Finansal yönetim sistemi,
  • Distribütör yönetim sistemi,
  • Üretim yönetim sistemi,
  • Tersane Üretim Yönetim sistemi,
Devamı >>

e-Devlet Çözümleri

PRUVA E-Defter/400

AS/400 ortamındaki ERP yazılımından doğrudan e-defter oluşturma özelliğine sahip e-defter yazılımıdır.

Detaylı bilgi >>

ASBIS Araç ve Sürücü Bilgi sistemi Entegrasyonu

Otomotiv Distribütörlerinin bayilerine yapmış oldukları satışları gerçek zamanlı entegrasyon ile ASBIS sistemine aktaran uygulamadır.

Detaylı bilgi >>