PRUVA Kurumsal Kaynak Yönetimi

Kurumsal Kaynakların kontrolü ve yönetimini entegre bir yapı içinde kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sağlar. Finansal ve sektörel analizler genelden en alt katmandaki hareket bilgisine erişinceye kadar aşamalı inceleme ve kontrol imkanı sağlar. Gerçek zamanlı entegrasyona sahip olduğu için her zaman en son veri ile analiz ve kontrol imkanı sağlar.

  • Finansal yönetim sistemi,
  • Otomotiv Distribütör yönetim sistemi,
  • İş makinası distribütör yönetim sistemi,
  • Kesikli Üretim yönetim sistemi,
  • Dökümhane Üretim Yönetim Sistemi,
  • Tersane Üretim Yönetim sistemi,

modüllerinden oluşur.

Devamı >>

eBA İş akışı ve Doküman yönetim sistemi

Ülkemizin en yaygın iş akışı yönetim sistemi yazılım eBA iş süreçlerinizin uygulanabilir ve sürdürülebilir standartlara kavuşturulması iş verimliliğinizi artıracak, işlerinizin izlenmesini kolaylaştıracaktır. Mevcut kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarınız ile entegre edilebilecek çözümlerimiz mükerrer işlemleri ortadan kaldıracak, verimliliğinizi artıracaktır. İş akışı uygulamaları standartlaşmayı, değişim ve gelişimlere uyum sağlamayı kolaylaştırdığı gibi, bilgi ve belgelerin kurumsal yapı içinde güvenle saklanması ve kolaylıkla erişilmesini de sağlayacaktır.

Devamı >>
ebalogo

Yazılım Geliştirme hizmetleri

IBM Power series i5 işletim sistemi üzerinde çalışmak üzere RPG/400 ve ILERPG ile proje bazlı özel yazılım geliştirme hizmetleri vermekteyiz.

Güçlü ve kesintisiz çalışma özelliğine sahip uygulamalarınızı web entegrasyonu ile daha hızlı ve daha az maliyet ile kullanıcılarınıza daha iyi çalışma ortamı sağlamanıza yardımcı olabiliriz.

AS/400 de hazırladığınız Hesap ekstresi, Mutabakat mektubu, BA-BS mutabakatı, Havale/EFT talimatları v.s. dökümanları PDF formatında ilgilisine e-mail ortamında gönderebilir, neticelerini takip edebilirsiniz.

Devamı >>

ASE ASBIS Araç ve Sürücü Bilgi sistemi Entegrasyonu

Otomotiv Distribütörlerinin bayilerine yapmış oldukları satışları gerçek zamanlı entegrasyon ile ASBIS sistemine aktaran uygulamadır. Bu entegrasyon sayesinde bayiler araç satışlarında kesintisiz çalışma imkanına kavuşmaktadır.

Detaylı bilgi >>