eBA, iş süreçlerinizin uygulanabilir ve sürdürülebilir standartlara kavuşturulmasını ve yönetilmesini sağlayarak iş verimliliğinizi artıracaktır. Mevcut kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarınız ile entegre edilebilecek çözümlerimiz mükerrer işlemleri ortadan kaldıracak, değişim ve gelişimlere uyum sağlamayı kolaylaştıracak, bilgi ve belgelerin kurumsallaşmasını, güvenle saklanması ve kolaylıkla erişilmesini sağlayacaktır.

BEAM, İşletmelerde kurulu makine, ekipman ve ısıtma soğutma sistemleri gibi tüm varlıklarınızın bakım süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, bakım işlerinin zamanında yapılmasına, yapılan bakım işlerinin takip edilebilmesine ve bakımların daha ekonomik yapılabilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

QDMS, Entegre Yönetim Sistemi kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama türlü yönetim sistemi standardının (ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 16949, ISO 17025, ISO 27001 vb) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve takibine imkân sağlamaktadır.

ENSEMBLE, Süreç Yönetim Sistemi, kurumların fonksiyonel odaklı yönetim anlayışından süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine imkân sağlayan bir araç olarak tasarlanmıştır. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

Kurumsal Süreç ve Verimlilik İhtiyaçlarınızda ÇÖZÜM ORTAĞINIZ...

Sektörde yıllık tecrübe

Kuruluş:1989

Müşterilerimiz